Sirket Ana Sözleşmesi (Tüzük) 7. Maddesi:
Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine kayittan imtina ederek devire muvafakat etmemekle yetkilidir.